Cyfrannwch


Mae pob Rhodd yn Helpu!

 
Os yw'n well gennych bostio rhodd, cyfeiriwch at:

Fferm Traed Hinds
Blwch Post 2842
Huntersville, NC 28070

Gwneud A.
Un Amser
Rhodd


Cyflenwadau Crefftus Ar Gyfer
Rhaglen Ddydd
$ 10 / mis


Mwgwd ar gyfer y Prosiect Anaf i'r Ymennydd Unmasking
$ 20 / mis
Bwydo Ein Anifeiliaid
ar gyfer Misoedd 6
$ 50 / mis


Cronfa Waddol ar gyfer
Aelodau heb eu hariannu
$ 100 / mis