Derbyniadau PreswylMae pob mynediad yn bwysig i ni! Isod mae'r meini prawf cychwynnol y mae'n rhaid eu bodloni i gael eu hystyried ar gyfer lleoliad preswyl posib.

Meini Prawf Derbyn Preswyl

 • Os oes gennych anaf trawmatig neu anaf i'r ymennydd (TBI neu ABI)
 • Bod yn feddygol sefydlog ac nid oes angen lefel o ofal meddygol y tu hwnt i reolaeth a hyfforddiant ein staff
 • Byddwch ar Lefel VI neu'n uwch ar y Graddfa Ranchos Los Amigos
 • Angen cymorth cymedrol i fwyaf posibl gyda gweithgareddau bywyd bob dydd (ADLs) - Puddin's Place
 • Angen cymorth lleiaf i gymedrol gyda gweithgareddau bywyd bob dydd (ADLs) - Hart Cottage
 • Peidiwch â bod yn berygl iddo'i hun nac i eraill
 • Heb broblemau ymddygiad difrifol
 • Peidio â bod yn ddefnyddiwr cyffuriau gweithredol ac yn barod i gydymffurfio â rheolau ein cartref heb gyffuriau, alcohol a thybaco
 • Byddwch yn barod i fyw mewn amgylchedd cymunedol heb gyfyngiadau corfforol
 • Byddwch yn 18 mlwydd oed neu'n hŷn
 • Byddwch yn ddinesydd cyfreithiol yr Unol Daleithiau

Opsiynau Ariannu

Lle Puddin

Ymhlith yr opsiynau cyllido a dderbynnir ar hyn o bryd ar gyfer Puddin's Place mae tâl preifat, iawndal gweithwyr, yswiriant ceir dim bai Michigan a rhai yswiriant atebolrwydd. Ni chynhwysir costau meddyginiaethau presgripsiwn a thros y cownter, cyflenwadau ac offer meddygol, ymweliadau meddyg a therapi, ac unrhyw gostau ychwanegol eraill sy'n gysylltiedig â gofal meddygol yng nghyfradd ddyddiol pob preswylydd.

Bwthyn Hart

Ymhlith yr opsiynau cyllido a dderbynnir ar hyn o bryd ar gyfer Hart Cottage mae tâl preifat, iawndal gweithwyr, yswiriant ceir, Hepgor Arloesi Medicaid, yswiriannau atebolrwydd a chymorth preswyl a ariennir gan y wladwriaeth. Ni chynhwysir costau meddyginiaethau presgripsiwn a thros y cownter, cyflenwadau ac offer meddygol, ymweliadau meddyg a therapi, ac unrhyw gostau ychwanegol eraill sy'n gysylltiedig â gofal meddygol yng nghyfradd ddyddiol pob preswylydd.

Ar gyfer Cyfeiriadau

Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer lleoliad preswyl, llenwch y ffurflen isod a'n Bydd Cyfarwyddwr Gwasanaethau Aelodau yn estyn allan atoch chi.