Rhaglen Marchogaeth Therapiwtig


Huntersville


Dyluniwyd Rhaglen Marchogaeth Therapiwtig Hinds 'Feet Farm, “Equine Explorers”, ar gyfer aelodau Hinds' Feet Farm (Huntersville yn Unig), ac mae'n cael ei goruchwylio gan ein hyfforddwr marchogaeth a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Aelodau, Allison Spasoff, gyda chefnogaeth gan ei Gwirfoddolwyr Ceffylau amhrisiadwy.

Logo Archwilwyr Ceffylau

Yn ogystal â sesiynau Marchogaeth Therapiwtig wedi'u mowntio, mae aelodau'n dysgu ymddygiad ceffylau, marchogaeth, anatomeg ceffylau, ac am rai o fuddion posibl eu profiad Marchogaeth Therapiwtig:

  • Rhybudd / ysgogiad synhwyraidd
  • Parodrwydd symudedd ac ymateb
  • Mwy o ymlacio
  • Gwell cymhelliant a chychwyn
  • Mwy o ymdeimlad o rymuso / rheoli dros fywyd rhywun
  • Gwell cydbwysedd, cydsymud, tôn cyhyrau, ymwybyddiaeth corff a gofodol
  • Llai o arwahanrwydd cymdeithasol
  • Hwyliau uchel, hunanddelwedd a hunan-barch

Nod sesiynau Marchogaeth Therapiwtig aelod yw canmol, a gweithio ar y cyd â nodau adferiad cyffredinol aelod a sefydlwyd wrth gael ei dderbyn i wasanaethau yn Hinds 'Feet Farm.

Nid yw Equine Explorers wedi'i gynllunio i fod yn rhaglen arunig, yn hytrach i wella'r gweithgareddau y mae ein haelodau eisoes yn cymryd rhan ynddynt, a chynnig ystod ehangach o ddewisiadau rhaglen iddynt. O'r herwydd, cynigir y rhaglen farchogaeth yn unig i aelodau Hinds 'Feet Farm.


Staff Marchogaeth

Mae sesiynau Marchogaeth Therapiwtig yn cael eu goruchwylio a'u hwyluso gan ein hyfforddwr marchogaeth PATH International Cofrestredig (http://www.pathintl.org/) a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Aelodau, Alison Spasoff, gyda chefnogaeth gan gronfa o wirfoddolwyr hyfforddedig ac ymroddedig.

Ni fyddai Marchogaeth Therapiwtig yn bosibl yn Fferm Hinds 'Feet heb haelioni anhunanol ein gwirfoddolwyr sy'n helpu i fwydo, gofalu am, ymarfer ein ceffylau a gweithio ochr yn ochr â staff ac aelodau i gadw ein gweithgareddau marchogaeth yn ddiogel!

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli yn ein Rhaglen Marchogaeth Therapiwtig, cysylltwch Alison Spasoff Neu ewch i'n gwefan Tudalen Gwirfoddoli