هیئت ما


هيئت مدیرهبن بری
معمار، معماری میلیگان

دکتر آلن دابسون
پزشک خانواده

لری گوجون
مدیر اجرایی، InReach

کارن کیتینگ
هماهنگ کننده منابع، BIANC

آلن مک دونالد
عضو خانواده Survivor

کوین موران
معاون ارشد، گروه Andover - UBS Private Wealth

مارک ردینگ
جراح مغز و اعصاب، نوانت هلث

هانتر رادی
روحانی، نوانت سلامت

کریستین ورنر

رئیس جمهور، وندل آگوست فورج