کارکنان ما


کارکنان اداریبت کالاهان

مدیر خدمات اعضا
bcallahan@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 X 22


مارتین بی فویل III

مدیر اجرایی
mfoil@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 X 14


کتی مک آلیر

حسابداری (Accounting)
kmcalear@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 X 18

آماندا میوبورن

مدیر توسعه و منابع انسانی
amewborn@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 X 12

مارشا فیلیپس

مدیر انطباق
mphillips@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 X 19کارکنان برنامهجلال اوکا

هماهنگ کننده مسکونی
gevuka@hindsfeetfarm.org

شارلین گابری

هماهنگ کننده سلامت و تندرستی
cgabree@hindsfeetfarm.org

جانت گوپتیل

هماهنگ کننده برنامه روز - اشویل
jguptill@hindsfeetfarm.org


قوانین جانیا

کارشناس فعالیت های مسکونی
jlaws@hindsfeetfarm.org


بریتنی تورنی

هماهنگ کننده بهداشت متفقین
burtney@hindsfeetfarm.org


اریکا رالز

مدیر برنامه روز - اشویل
erawls@hindsfeetfarm.orgآلیسون اسپاسوف

مدیر برنامه روز - هانترسویل
aspasoff@hindsfeetfarm.org


چلسی ویلیs

هماهنگ کننده برنامه روز - هانترسویل
cwillis@hindsfeetfarm.org