کارکنان ما


کارکنان اداریبت کالاهان

مدیر اجرایی
bcallahan@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 X 22


زک فاندل

هماهنگ کننده عملیات
zfandl@hindsfeetfarm.org


کتی مک آلیر

حسابداری (Accounting)
kmcalear@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 X 18

آماندا میوبورن

مدیر توسعه و منابع انسانی
amewborn@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 X 12


ساندرا وینسلو

کاردانی اداری
swinslow@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 X 19


کارکنان برنامهجلال اوکا

هماهنگ کننده مسکونی
gevuka@hindsfeetfarm.org

جانت گوپتیل

هماهنگ کننده برنامه روز - اشویل
jguptill@hindsfeetfarm.org

شریل مورتون

هماهنگ کننده مراقبت پرستار
cmorton@hindsfeetfarm.org


اریکا رالز

مدیر برنامه روز - اشویل
erawls@hindsfeetfarm.org


چلسی ویلیs

هماهنگ کننده برنامه روز - هانترسویل
cwillis@hindsfeetfarm.org


آلیسون اسپاسوف

مدیر برنامه روز - هانترسویل
aspasoff@hindsfeetfarm.org