Fè yon don


Chak Don ede!

 
Si w prefere voye yon donasyon pa lapòs, tanpri kontakte:

Jwèt Hinds' Feet Farm
PO Box 2842
Huntersville, NC 28070

Fè Yon
Youn Tan
Don


Pwovizyon pou fabrike
Pwogram Jounen
$ 10 / mwa


Mask pou Pwojè Demaske Blesi nan sèvo
$ 20 / mwa
Nouri bèt nou yo
pou XNX Mwa
$ 50 / mwa


Fon Dotasyon pou
Manm ki pa gen finansman
$ 100 / mwa