Opòtinite pou Anplwa


Hinds' Feet Farm se yon lidè ki pa gen pwofi nan sèvis blesi nan sèvo nan North Carolina. Nou opere de gwoup kay nan Huntersville, yon Pwogram Jounen nan Huntersville, yon Pwogram Jounen nan Asheville ak Thriving Survivor, yon Pwogram Jounen Virtuel. Tout pwogram nou yo sèvi granmoun ki gen blesi nan sèvo modere ak grav. Misyon nou se maksimize potansyèl manm nou yo ak pwogram entegre, inik ak holistic; pèmèt yo pouswiv aktivite ki gen sans pandan y ap devlope yon sans de apatenans lakay yo ak nan kominote ki antoure yo.

Imaj
Imaj
Imaj


Vini travay avèk nou!


 

Pwofesyonèl sipò dirèk aplentan (Asheville):  Aplike la a!

Moun k ap bay swen rezidansyèl yo (FT/PT/PRN) - Tanpri imèl Beth Callahan nan bcallahan@hindsfeetfarm.org si w enterese nan yon pozisyon.


  • Peye konpetitif
  • Benefis Peye Anplwayè a 
  • Jenere PTO
  • Orè fleksib
  • Oryante Fanmi
  • Kontinye Fòmasyon ak Devlopman (jan sa nesesè pou pozisyon ou)