Konsèy nou an


BOARD OF DIREKTÈSote Adams
Manadjè Richès/Konsiltan

Ben Barry
Achitek, Milligan Architecture

Marty Foil
Prezidan Komisyon Konsèy la

Karen Keating
Paran ak Defansè

Alan McDonald
Manm Fanmi Sivivan
Kevin Moran
Senior VP, Andover Group - UBS Private Wealth
Mak Redding
Neurochirijyen, Novant Health
Hunter Roddey
Oemon, Novant Sante
Kretyen Werner
Prezidan, Wendell August Forge