Konsèy nou an


BOARD OF DIREKTÈBen Barry
Achitek, Milligan Architecture

Doktè Allen Dobson
Fanmi Doktè

Lori Gougeon
Direktè Egzekitif, InReach

Karen Keating
Kowòdonatè Resous, BIANC

Alan McDonald
Manm Fanmi Sivivan

Kevin Moran
Senior VP, Andover Group - UBS Private Wealth

Mak Redding
Neurochirijyen, Novant Health

Hunter Roddey
Oemon, Novant Sante

Kretyen Werner

Prezidan, Wendell August Forge