Konsèy nou an


BOARD OF DIREKTÈSote Adams
Manadjè Richès/Konsiltan

Ben Barry
Achitek, Milligan Architecture

Marty Foil
Prezidan Komisyon Konsèy la

Karen Keating
Paran ak Defansè

Judy Kinnally
Cognitive Tx Solutions, Inc.
Alan McDonald
Manm Fanmi Sivivan
Kevin Moran
Senior VP, Andover Group - UBS Private Wealth
Mak Redding
Neurochirijyen, Novant Health
Hunter Roddey
Oemon, Novant Sante


Kretyen Werner
Prezidan, Wendell August Forge