Demaske Blesi nan sèvoImaj

Misyon nou

Misyon Demasking Brain Injury se ankouraje konsyantizasyon sou prévalence de blesi nan sèvo; bay sivivan yo yon vwa ak mwayen pou yo edike lòt moun sou sa sa ye pou viv ak yon blesi nan sèvo; montre lòt moun ke moun k ap viv ak yon andikap akòz blesi nan sèvo yo tankou nenpòt lòt moun, ki merite diyite, respè, konpasyon ak opòtinite pou pwouve valè yo kòm sitwayen nan kominote respektif yo.