Sivivan pwospereEnfòmasyon Enskripsyon

Hinds' Feet Farm, yon lidè san bi likratif nan sèvis blesi nan sèvo, an patenarya ak Asosyasyon blesi nan sèvo nan North Carolina (BIANC) kontan anonse l ke nou te lanse yon pwogram sou entènèt GRATIS (Thriving Survivor) pou moun ki nan eta a. North Carolina ki kalifye pou pwogram nan, ki finanse ak prezante pa Cardinal Innovations. 

Pwogram sou entènèt nou an se yon ekstansyon pwogram an pèsòn nou yo. Sivivan blesi nan sèvo ki abite Kawolin di Nò yo envite pou vin jwenn nou chak jou lasemèn pou patisipe nan yon varyete gwoup ki amizan epi ki enteresan lè l sèvi avèk platfòm Zoom la. Sivivan yo pral gen opòtinite pou yo angaje ak lòt sivivan blesi nan sèvo ak anplwaye pwogram nou an trè kalifye pandan y ap patisipe nan jwèt, gwoup diskisyon, dans, yoga, bengo, karaoke ak plis ankò. Sivivan yo pral resevwa yon lyen pou jwenn aksè nan pwogram sou entènèt apre yo fin admèt yo. Pa gen okenn pri pou rantre nan Hinds' Feet Farm kòm yon manm sivivan pwospere; sepandan, don yo toujou akeyi pou sipòte pwogram nou an. 

Si w enterese rantre nan Hinds' Feet Farm ak BIANC kòm yon manm vityèl, tanpri klike sou lyen ki anba a epi yon manm pèsonèl la pral kontakte w talè.