Volontè oswa entèn avèk nouÈske w enterese nan yon eksperyans volontè oswa yon eksperyans entèn VREMAN ANRICHISSANT?

Tou de lokal Hinds' Feet Farm (Huntersville ak Asheville) ofri yon opòtinite inik ki vrèman rekonpanse pou moun ki reyèlman vle fè yon diferans nan lavi moun ki gen mwens chans yo. Pwogram inik, ki baze sou manm yo, ki baze sou kominote a, tire fòs li ak efikasite nan kreye, ak angaje pouvwa kominote a - pa sèlman kominote manm yo ak anplwaye yo, men tou nan angaje ak ou - manm nan kominote-a-. gwo.

Volontè Kominotè ak Entèn yo se yon pati enpòtan ak entegral nan pwogram nou an!


 • Kontneur
 • Kontneur
 • Kontneur
 • Kontneur

Kisa mwen bezwen pou m sèvi kòm volontè?

 • Yon lespri ouvè
 • Yon lespri jenere
 • Yon volonte pou pataje ak patisipe (sa vle di: PA GEN EXPERIANS oswa talan/ladrès espesyal ki nesesè!)

Pi gwo kado ou ka bay kòm volontè se kado tèt ou ak tan ou - ou pral sezi wè jan manm nou yo anvi fè nouvo zanmi ak zanmi!


Kontakte nou jodi a pou aprann kijan pou kòmanse
Imaj

Kisa volontè yo fè?

Volontè yo ka ofri konpetans espesyal ak talan kreyatif pou dirije aktivite gwoup yo, oswa jis vini epi vin zanmi yon moun nan pwogram nan! Volontè ak Entèn yo gen gwoup dirijan tankou:

 • yoga
 • teyat/enpwovizasyon
 • terapi mizik
 • diskisyon espirityèl yo
 • atizay ak atizana
 • Scrapbooking
 • fotografi
 • jwèt
 • elatriye

Syèl la se limit la lè ou tape nan enèji kreyatif konbine kominote pwogram lan!

Kap chèche yon gwo Eksperyans Volontè Gwoup?

Ou te jwenn li! Pandan ane yo, plizyè santèn volontè nan plizyè gwoup zòn te bay talan yo, antouzyasm yo ak plizyè milye èdtan moun nan plizyè pwojè tankou:


 • Konstriksyon netwaye
 • jaden
 • Bati santye yo
 • Bati passerelles
 • Koupe
 • Bati travayè yo
 • Penti
 • Netwaye rakbwa
 • Bati miray kenbe
 • Travay pye bwa
 • Netwaye kloti
 • Gaye gravye

Enterese nan entènasyon?


Mwen enterese nan volontè oswa estaj

Hinds' Feet Farm ap chèche entèn pou travay nan pwogram jounen nou an pou granmoun ki gen blesi nan sèvo ki nan Asheville ak Huntersville. Paske nou se yon ti òganizasyon, ou pral gen kapasite pou fè yon gwo enpak ak manm nou yo. Pataje pastan, talan, ak enterè w, pandan w ap ede manm yo aprann nouvo ladrès epi ogmante endepandans yo.

Antanke manm ekip nou an, ak sou direksyon pèsonèl pwogram jounen an, w ap bay edikasyon sou angajman kominotè ak kwasans pèsonèl, planifye ak aplike koneksyon kominotè, dirije sesyon gwoup ki gen rapò ak konpetans ak enterè ou menm ak manm pwogram yo, epi bay konsèy pou fasilite fonksyon maksimòm ak kapasite pou siviv chak manm pandan y ap swiv tout Règleman & Pwosedi Hinds' Feet Farm an akò ak plan tretman endividyèl manm yo.

Nou kontan dèske w enterese fè sèvis kòm volontè oswa fè yon estaj avèk nou nan Hinds' Feet Farm. Tanpri ranpli tout enfòmasyon ki nan fòm ki anba a epi n ap kontakte ou pi vit posib!  

Pou akselere pwosesis la, nou envite w ranpli fòm volontè yo epi voye bay Amanda Mewborn nan amewborn@hindsfeetfarm.org.

 

Fòm volontè/entèn