Քողազերծող ուղեղի վնասվածքպատկեր

Մեր առաքելությունը

Ուղեղի վնասվածքի քողազերծման առաքելությունն է նպաստել ուղեղի վնասվածքի տարածվածության մասին իրազեկմանը. վերապրածներին ձայն տալ և ուրիշներին սովորեցնել, թե ինչպես է ապրել ուղեղի վնասվածքով. ցույց տալ ուրիշներին, որ իրենց ուղեղի վնասվածքի պատճառով հաշմանդամություն ունեցող անձինք նման են բոլորին, արժանի են արժանապատվության, հարգանքի, կարեկցանքի և իրենց համայնքներում որպես քաղաքացիներ իրենց արժեքը ապացուցելու հնարավորության: