תמכו בנו


כל תרומה עוזרת!

 
אם אתה מעדיף לשלוח תרומה בדואר, אנא פנה אל:

חוות הרגליים של הינדס
ת.ד. 2842
Huntersville, NC 28070

לעשות
פעם אחת
תרומה


ציוד יצירה עבור
תוכנית יום
$ 10 לחודש


מסכה לפרויקט חשיפת פגיעות מוח
$ 20 לחודש
האכילו את החיות שלנו
במשך 6 חודשים
$ 50 לחודש


קרן הקדשים עבור
חברים ללא מימון
$ 100 לחודש