מידע נוסףלהלן עמותות וקרנות שיכולות לספק מידע נוסף ותמיכה לך, לחבר או לבן משפחה.