ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಖೋಟಾ ಉಕ್ಕಿನ ಪೆಂಡೆಂಟ್

$60.00

ತಾಮ್ರದ ಕೊಕ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ 20" ಉದ್ದದ ಜಿಂಕೆ ಚರ್ಮದ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಉಕ್ಕಿನ ಪೆಂಡೆಂಟ್.

ಸ್ಟಾಕ್ 1

ವರ್ಗ: