Мээнин жаракатын ачууImage

биздин миссия

Мээнин жаракатынын маскасын ачуунун миссиясы мээ жаракатынын таралышы жөнүндө маалымдуулукту жайылтуу; аман калгандарга үн жана башкаларды мээ жаракаты менен жашоо кандай экенин үйрөтүү үчүн каражат берүү; баш мээсинен жаракат алган майыптыгы бар адамдар башкалардай болуп, кадыр-баркка, урмат-сыйга, боорукердикке жана өз коомчулугунда жарандар катары баалуулугун далилдөө мүмкүнчүлүгүнө татыктуу экенин башкаларга көрсөтүү.