Our Board


FILANKEVI-PITANTANANABen Barry
Architect, Milligan Architecture

Dr. Allen Dobson
Dokotera fianakaviana

Lori Gougeon
Tale Mpanatanteraka, InReach

Karen Keating
Mpandrindra ny loharanon-karena, BIANC

Alan McDonald
Mpikambana ao amin'ny fianakavian'ny Survivor

Kevin Moran
Senior VP, Andover Group - UBS Private Wealth

Mark Redding
Neurosurgeon, Novant Health

Hunter Roddey
Chaplain, Novant Health

Christian Werner

Filoha, Wendell August Forge