Mamaha ny ratra amin'ny ati-dohaImage

ny Mission

Ny iraka ataon'ny Unmasking Brain Injury dia ny hampiroborobo ny fampahafantarana ny fihanaky ny ratra amin'ny ati-doha; mba hanome feo sy fitaovana ho an'ireo tafavoaka velona mba hanabeazana ny hafa ny amin'ny fiainana misy ratra amin'ny ati-doha; mba hampisehoana amin'ny hafa fa ny olona manana fahasembanana noho ny ratram-pony dia mitovy amin'ny olon-drehetra, mendrika ny haja, ny fanajana, ny fangorahana ary ny fahafahana manaporofo ny hasarobidin'izy ireo amin'ny maha-olom-pirenena azy ao amin'ny fiaraha-monina misy azy.