ресурсиПодолу се здруженија и фондации кои можат да обезбедат дополнителни информации и поддршка за вас, пријател или член на семејството.


Сликата
Сликата
Сликата
Сликата
Сликата
NC Одделот за HHS
Алијансата за повреди на мозокот на САД