Демаскирање на повреди на мозокотСликата

Нашата мисија

Мисијата на Демаскирање на повреди на мозокот е да промовира свесност за распространетоста на мозочните повреди; да им даде глас на преживеаните и средства да ги едуцира другите за тоа како е да се живее со повреда на мозокот; да им покажеме на другите дека лицата кои живеат со попреченост поради нивната повреда на мозокот се како сите други, заслужуваат достоинство, почит, сочувство и можност да ја докажат својата вредност како граѓани во нивните соодветни заедници.