ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം
മസ്തിഷ്ക ക്ഷതം ബാധിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ സേവിക്കുന്നതിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.


സംയോജിതവും അതുല്യവും സമഗ്രവുമായ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മസ്തിഷ്ക ക്ഷതവുമായി ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ പരിക്കിന് ശേഷമുള്ള സാധ്യതകൾ പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം. വീട്ടിലും ചുറ്റുപാടുമുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലും ഉള്ളവരാണെന്ന ബോധം വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ അർത്ഥവത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ ഞങ്ങളുടെ അംഗങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. അതുല്യമായ, വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമായ, പുനരധിവാസത്തിനു ശേഷമുള്ള, കമ്മ്യൂണിറ്റി അധിഷ്ഠിത പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ ദൗത്യം നിറവേറ്റും.
നമ്മുടെ സ്ഥലങ്ങൾ
ഡേയും റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമുകളും


മസ്തിഷ്‌കാഘാതം സംഭവിച്ചവർക്കുള്ള പരമ്പരാഗത വൈദ്യചികിത്സാ മാതൃകയിൽ നിന്ന് സമഗ്രമായ ആരോഗ്യ-ക്ഷേമ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു മാതൃകയിലേക്കുള്ള ഒരു മാതൃകയാണ് ഹിൻഡ്‌സിന്റെ ഫീറ്റ് ഫാമിന്റെ ദിനവും റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമുകളും. പ്രോഗ്രാമിന്റെ മുഴുവൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലുടനീളം സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ക്ഷതമുള്ള അംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്.

നമ്മുടെ ദിന പരിപാടികൾ വൈജ്ഞാനികം, ക്രിയാത്മകം, വൈകാരികം, ശാരീരികം, സാമൂഹികം, തൊഴിലിന് മുമ്പുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഡൈനാമിക് ഓൺ-സൈറ്റ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി അധിഷ്ഠിത പ്രോഗ്രാമിംഗിലൂടെ ഓരോ അംഗത്തെയും അവരുടെ "പുതിയ സാധാരണ" കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഡേ പ്രോഗ്രാമുകൾ രണ്ടിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഹണ്ടേഴ്‌സ്‌വില്ലെ ഒപ്പം ആഷെവില്ലെ, നോർത്ത് കരോലിന.

പുഡിന്റെ സ്ഥലം മസ്തിഷ്‌കാഘാതമോ മസ്തിഷ്‌കാഘാതമോ സംഭവിച്ച മുതിർന്നവർക്കുള്ള അത്യാധുനിക, 6 കിടക്കകളുള്ള ഫാമിലി കെയർ ഹോമാണ്. ദൈനംദിന ജീവിത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ (എഡിഎൽ) മിതമായതും പരമാവധിതുമായ സഹായം ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തികളുടെ സങ്കീർണ്ണമായ ആവശ്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ വീട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ Huntersville കാമ്പസിലാണ് Puddin's Place സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

ഹാർട്ട് കോട്ടേജ് മസ്തിഷ്ക ക്ഷതങ്ങളുള്ള മുതിർന്നവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന 3 ബെഡ് സപ്പോർട്ട് ലിവിംഗ് ഹോം ആണ്, അവർ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും (ADLs) സ്വതന്ത്രരാണ്, എന്നിട്ടും ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും സുരക്ഷിതമായി തുടരുന്നതിനും സൗമ്യവും മിതമായ സഹായവും മേൽനോട്ടവും ആവശ്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ Huntersville കാമ്പസിലാണ് ഹാർട്ട് കോട്ടേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

റസിഡൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം അംഗങ്ങളെ ദൈനംദിന പരിപാടികളുടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും സംവദിക്കാനും പങ്കെടുക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

നോർത്ത് കരോലിന
ഹണ്ടേഴ്‌സ്‌വില്ലെ

നോർത്ത് കരോലിന
ആഷെവില്ലെ

നിങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്
ഒരൊറ്റ സംഭാവന ഒരു ലോകത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു.


തലച്ചോറിന് പരിക്കേറ്റ മുതിർന്നവർക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും അതുല്യവും നൂതനവുമായ പ്രോഗ്രാമുകൾ നൽകുന്നത് തുടരാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ പിന്തുണ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും

ഹിൻഡ്‌സിന്റെ ഫീറ്റ് ഫാമിനെ എങ്ങനെ പിന്തുണയ്ക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!

സ്വാധീനിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾ
ആളുകൾ എന്താണ് പറയുന്നത്


അംഗീകാരപത്രം 1

"ആദ്യമായി എനിക്ക് പരിക്കേറ്റപ്പോൾ, ഞാൻ വിവിധ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ചാടി. എനിക്ക് ലോകത്തോട് ഭ്രാന്തായിരുന്നു, വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഒടുവിൽ, നിങ്ങളുടെ പരിക്കും പോരാട്ടങ്ങളും നിങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങണം. എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളോട് ഞാൻ ക്ഷമ പഠിച്ചു. ഞാൻ തന്നെ."

അംഗീകാരപത്രം 2

"എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിവില്ല, പക്ഷേ അവ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പുതിയ വഴികളും താമസ സൗകര്യങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടെത്തുകയാണ്"

ചിത്രം

"എനിക്ക് ഫാമിൽ ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളെ ലഭിച്ചു. മറ്റ് പങ്കാളികൾ എല്ലാവരും സൗഹൃദപരമാണ്, അവരോടൊപ്പമുള്ളത് ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്നു. ജീവനക്കാരുമായി ഇടപഴകുന്നതും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് ആസ്വദിക്കുന്നു."

അംഗീകാരപത്രം 3

"എനിക്ക് ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. ഒപ്പം, എന്നെപ്പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് എന്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ മറ്റൊരു വെളിച്ചത്തിൽ കാണാനും എന്നെ ക്ഷമ പഠിപ്പിച്ചു."

ചിത്രം

"ഡേ പ്രോഗ്രാം എന്റെ ജീവിതത്തിന് വളരെ വലിയ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ സ്വന്തം തെറ്റുകൾ വരുത്താനും അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനും അവർ എനിക്ക് മതിയായ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി."

ചിത്രം

"അംഗങ്ങളോടും സ്റ്റാഫുകളോടും മാതാപിതാക്കളോടും ഒപ്പം ബഹുമാനവും ആത്മവിശ്വാസവും പരസ്പര ബഹുമാനവും വളർത്തുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ മാനവിക സമീപനം ഞങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോഴെല്ലാം തിളങ്ങുന്നു."

ചിത്രം

"കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ അവൾ പല തരത്തിൽ വളരെയധികം വളർന്നു. അവൾക്ക് ഹിൻഡ്സ് ഫീറ്റ് ഫാമിൽ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അനുഭവങ്ങളുടെയും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുണ്ട്, അത് അവളെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താനും വളരാനും സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു."