ഹാർട്ട് കോട്ടേജ്ഹണ്ടേഴ്‌സ്‌വില്ലെ കാമ്പസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹാർട്ട് കോട്ടേജ്, മസ്തിഷ്‌ക ക്ഷതങ്ങളുള്ള മുതിർന്നവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് (3) ബെഡ് ഹോമാണ്, അവർ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും (ADL-കൾ) സ്വതന്ത്രരാണ് സുരക്ഷിതമായി തുടരുക.

ഫണ്ടിംഗ് ഓപ്ഷനുകൾ

സ്വകാര്യ വേതനം, തൊഴിലാളികളുടെ നഷ്ടപരിഹാരം, വാഹന ഇൻഷുറൻസ്, ബാധ്യതാ ഇൻഷുറൻസ്, മെഡികെയ്ഡ് ഇന്നൊവേഷൻ ഒഴിവാക്കൽ, സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ടുകൾ എന്നിവ ഹാർട്ട് കോട്ടേജിനായി നിലവിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഫണ്ടിംഗ് ഓപ്ഷനുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കുറിപ്പടിക്കും ഓവർ-ദി-കൌണ്ടർ മരുന്നുകൾക്കുമുള്ള ചെലവുകൾ, മെഡിക്കൽ സപ്ലൈസ്, ഉപകരണങ്ങൾ, ഡോക്ടർ, തെറാപ്പി സന്ദർശനങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ പരിചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റേതെങ്കിലും അധിക ചെലവുകൾ എന്നിവ ഓരോ താമസക്കാരന്റെയും ദൈനംദിന നിരക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

സ്റ്റാഫ്

ഹാർട്ട് കോട്ടേജ് താമസക്കാർക്ക് ആഴ്ചയിൽ 24 മണിക്കൂറും 7 ദിവസവും മേൽനോട്ടവും വ്യക്തിഗത പരിചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പിന്തുണയും നൽകുന്നു. 12 മണിക്കൂർ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ ഷിഫ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വീട്ടിൽ ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. പകൽ ഷിഫ്റ്റ് രാവിലെ 6 മുതൽ വൈകിട്ട് 7 വരെയും രാത്രി ഷിഫ്റ്റ് വൈകിട്ട് 6 മുതൽ 7 വരെയുമാണ്. ഞങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് 3:1 റസിഡന്റ് സ്റ്റാഫ് അനുപാതം നിലനിർത്തുന്നു.

താമസക്കാർക്ക് അവരുടെ സാമൂഹികവും പ്രവർത്തനപരവും ആശയവിനിമയ വൈദഗ്ധ്യവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് താമസക്കാരെ അവരുടെ കഴിവും ജീവിത നിലവാരവും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദ സ്റ്റാഫ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. ഞങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരുമായി സഹകരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ താമസക്കാർ വീട്ടിലും സമൂഹത്തിലും സാമൂഹികവും വിനോദപരവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യും. താമസക്കാരുടെ ഷെഡ്യൂളുകൾ, അപ്പോയിന്റ്‌മെന്റുകൾ, മരുന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവയുടെ മാനേജ്മെന്റും ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫ് സുഗമമാക്കും.

താമസസൗകര്യം

ഓരോ താമസക്കാരനും ഒരു സ്വകാര്യ മുറി ഉണ്ടായിരിക്കും. 36 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഫാമിന്റെ ശാന്തമായ കാഴ്ച്ചയ്‌ക്കൊപ്പം കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വലിയ ജനാലകളെങ്കിലും ഉള്ള തരത്തിലാണ് ഓരോ മുറിയും രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. താമസക്കാർ പരമാവധി ഒരാളുമായി കുളിമുറി പങ്കിടുകയും അവരുടെ വ്യക്തിഗത ടോയ്‌ലറ്ററികൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ഇടം നൽകുകയും ചെയ്യും. ഓരോ താമസക്കാരന്റെയും നിർദ്ദിഷ്ട ഭക്ഷണ, ആരോഗ്യ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണ ഓപ്ഷനുകൾ മനഃപൂർവ്വം തയ്യാറാക്കിയതാണ്. കൂടാതെ, ഓരോ താമസക്കാരന്റെയും മുറിയിലും ബോർഡിലും യൂട്ടിലിറ്റികൾ, ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സേവനങ്ങൾ, പരിമിതമായ ഗതാഗതം, ഞങ്ങളുടെ ഡേ പ്രോഗ്രാമിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

സവിശേഷതകളും സ .കര്യങ്ങളും

ഹാർട്ട് കോട്ടേജ് ഞങ്ങളുടെ താമസക്കാർക്ക് അവരുടെ ശാരീരികവും സുരക്ഷയും ബൗദ്ധികവും വൈജ്ഞാനികവും സാമൂഹികവുമായ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു സമഗ്രമായ അന്തരീക്ഷം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ചില സവിശേഷ സവിശേഷതകളും സൗകര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു:

  • ഹാർട്ട് കോട്ടേജ് പൂർണ്ണമായും വികലാംഗർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്
  • വീട്ടിലുടനീളം കേബിൾ, വയർലെസ് ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസ്
  • ബില്യാർഡ്സ്, എയർ ഹോക്കി, വൈ ഗെയിം സിസ്റ്റം, ½ കോർട്ട് ഇൻഡോർ ജിം എന്നിവയുള്ള കാമ്പസിലെ വിനോദ കെട്ടിടം
  • ഞങ്ങളുടെ ഓൺ-സൈറ്റ് ഡേ പ്രോഗ്രാമിലും ചികിത്സാ കുതിര സവാരി പ്രോഗ്രാമിലും പങ്കാളിത്തം
  • അംഗീകൃത മസ്തിഷ്ക പരിക്ക് വിദഗ്ധരുടെ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഞങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രവേശനക്ഷമത

സന്ദർശിക്കൽ

കുടുംബാംഗങ്ങളെ എല്ലാ സമയത്തും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു! ഹാർട്ട് കോട്ടേജിന് നിയന്ത്രിത സന്ദർശന സമയങ്ങളില്ല, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന നിർമ്മാണവും ഔട്ട്‌ഡോർ നടുമുറ്റവും സ്വകാര്യ കുടുംബ പരിപാടികൾക്കും ഒത്തുചേരലുകൾക്കും ലഭ്യതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയും ഞങ്ങളുടെ ഡേ പ്രോഗ്രാം സെഷനിൽ ഇല്ലാത്ത സമയത്തും ലഭ്യമാണ്. നഗരത്തിന് പുറത്ത് നിന്ന് വരുന്ന അതിഥികൾക്കായി സമീപത്ത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഹോട്ടലുകളും ഉണ്ട്.