തഴച്ചുവളരുന്ന അതിജീവനംരജിസ്ട്രേഷൻ വിവരങ്ങൾ

ബ്രെയിൻ ഇൻജുറി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് നോർത്ത് കരോലിനയുടെ (BIANC) പങ്കാളിത്തത്തോടെ, ബ്രെയിൻ ഇൻജുറി സേവനങ്ങളിലെ ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹിൻഡ്‌സ് ഫീറ്റ് ഫാം, സംസ്ഥാനത്തെ വ്യക്തികൾക്കായി ഞങ്ങൾ ഒരു സൗജന്യ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാം (തൈർവിംഗ് സർവൈവർ) ആരംഭിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയ നോർത്ത് കരോലിന, ധനസഹായം നൽകി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കാർഡിനൽ ഇന്നൊവേഷൻസ് ആണ്. 

ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത പ്രോഗ്രാമുകളുടെ വിപുലീകരണമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാം. നോർത്ത് കരോലിന നിവാസികളായ ബ്രെയിൻ ഇൻജുറി അതിജീവിച്ചവരെ സൂം പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോഗിച്ച് രസകരവും ആകർഷകവുമായ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഓരോ പ്രവൃത്തിദിവസവും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഗെയിമുകൾ, ചർച്ചാ ഗ്രൂപ്പുകൾ, നൃത്തം, യോഗ, ബിങ്കോ, കരോക്കെ എന്നിവയിലും അതിലേറെ കാര്യങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുന്നതിനാൽ രക്ഷപ്പെട്ടവർക്ക് മറ്റ് മസ്തിഷ്കാഘാതത്തെ അതിജീവിച്ചവരുമായും ഞങ്ങളുടെ ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ള പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാഫുകളുമായും ഇടപഴകാൻ അവസരം ലഭിക്കും. രക്ഷപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ലിങ്ക് ലഭിക്കും. തഴച്ചുവളരുന്ന ഒരു അംഗമായി ഹിൻഡ്‌സിന്റെ ഫീറ്റ് ഫാമിൽ ചേരുന്നതിന് യാതൊരു ചെലവുമില്ല; എന്നിരുന്നാലും, ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ സംഭാവനകൾ എപ്പോഴും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. 

ഹിൻഡ്‌സിന്റെ ഫീറ്റ് ഫാമിലും BIANC-ലും വെർച്വൽ അംഗമായി ചേരാൻ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി ചുവടെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഒരു സ്റ്റാഫ് അംഗം നിങ്ങളെ ഉടൻ ബന്ധപ്പെടും.