Манай ажилтнууд


УДИРДЛАГА АЖИЛТНУУДБет Каллахан

Гүйцэтгэх захирал
bcallahan@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 х 22


Зак Фандл

Үйл ажиллагааны зохицуулагч
zfandl@hindsfeetfarm.org


Кэти МакАлир

Нягтлан бодох бүртгэл
kmcalear@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 х 18

Аманда Меуборн

Хөгжил, хүний ​​нөөцийн захирал
amewborn@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 х 12


Сандра Уинслоу

Захиргааны зөвлөх
swinslow@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 х 19


ХӨТӨЛБӨРИЙН АЖИЛТНУУДАлдарт Эвука

Орон сууцны зохицуулагч
gevuka@hindsfeetfarm.org

Жанет Гуптилл

Өдрийн хөтөлбөрийн зохицуулагч - Asheville
jguptill@hindsfeetfarm.org

Шерил Мортон

Сувилагчийн тусламж үйлчилгээний зохицуулагч
cmorton@hindsfeetfarm.org


Эрика Роулс

Өдрийн хөтөлбөрийн захирал - Asheville
erawls@hindsfeetfarm.org


Челси Виллиs

Өдрийн хөтөлбөрийн зохицуулагч - Хантерсвилл
cwillis@hindsfeetfarm.org


Алисон Спасофф

Өдрийн хөтөлбөрийн захирал - Хантерсвилл
aspasoff@hindsfeetfarm.org