Манай ажилтнууд


УДИРДЛАГА АЖИЛТНУУДМартин Б. Тугалган цаас III

Гүйцэтгэх захирал
mfoil@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 х 14


Кэти МакАлир

Нягтлан бодох бүртгэл
kmcalear@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 х 18


Аманда Меуборн

Хөгжил, хүний ​​нөөцийн захирал
amewborn@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 х 12

Марша Филлипс

Нийцлийн администратор
mphillips@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 х 19

Алисон Спасофф

Гишүүн үйлчилгээний захирал
aspasoff@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 х 22ХӨТӨЛБӨРИЙН АЖИЛТНУУДМегаил Каннон

Орон сууцны зохицуулагч
mcannon@hindsfeetfarm.org

Алдарт Эвука

Орон сууцны зохицуулагч
gevuka@hindsfeetfarm.org

Жанет Гуптилл

Day Хөтөлбөрийн зохицуулагч – Ашвиллe
jguptill@hindsfeetfarm.org


Эрика Роулс

Өдрийн хөтөлбөрийн захирал - Ашвилл
erawls@hindsfeetfarm.org


Бриттани Терни

Холбоотны эрүүл мэндийн зохицуулагч
bturney@hindsfeetfarm.org


Челси Уиллис

Өдрийн хөтөлбөрийн зохицуулагч - Хантерсвилл
cwillis@hindsfeetfarm.org