Манай ажилтнууд


УДИРДЛАГА АЖИЛТНУУДБет Каллахан

Гишүүн үйлчилгээний захирал
bcallahan@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 х 22


Мартин Б. Тугалган цаас III

Гүйцэтгэх захирал
mfoil@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 х 14


Кэти МакАлир

Нягтлан бодох бүртгэл
kmcalear@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 х 18

Аманда Меуборн

Хөгжил, хүний ​​нөөцийн захирал
amewborn@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 х 12

Марша Филлипс

Нийцлийн администратор
mphillips@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 х 19ХӨТӨЛБӨРИЙН АЖИЛТНУУДАлдарт Эвука

Орон сууцны зохицуулагч
gevuka@hindsfeetfarm.org

Шарлин Габри

Эрүүл мэнд, эрүүл мэндийн зохицуулагч
cgabree@hindsfeetfarm.org

Жанет Гуптилл

Өдрийн хөтөлбөрийн зохицуулагч - Asheville
jguptill@hindsfeetfarm.org


Эрика Роулс

Өдрийн хөтөлбөрийн захирал - Ашвилл
erawls@hindsfeetfarm.org


Алисон Спасофф

Өдрийн хөтөлбөрийн захирал - Хантерсвилл
aspasoff@hindsfeetfarm.org


Челси Виллиs

Өдрийн хөтөлбөрийн зохицуулагч - Хантерсвилл
cwillis@hindsfeetfarm.org


Бриттани Терни

Холбоотны эрүүл мэндийн зохицуулагч
bturney@hindsfeetfarm.org