ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုတ်အဖွဲ့


ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့Adams ကိုကျော်သွားပါ
ဓနမန်နေဂျာ/အတိုင်ပင်ခံ

ဘင်ဘယ်ရီ
ဗိသုကာပညာရှင်၊ Milligan ဗိသုကာ

မာတီသတ္တုပြား
ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်ဥက္ကဋ္ဌ

Karen Keating
မိဘနှင့် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ

Judy Kinnally
Cognitive Tx Solutions, Inc.
Alan McDonald
Survivor ၏ မိသားစုဝင်
ကီဗင် Moran
အကြီးတန်း VP၊ Andover အုပ်စု - UBS ပုဂ္ဂလိကကြွယ်ဝမှု
Mark Redding
အာရုံကြောခွဲစိတ်ဆရာဝန်၊ Novant ကျန်းမာရေး
Hunter Roddey
Chaplain၊ Novant ကျန်းမာရေး


Christian Werner
သမ္မတ Wendell August Forge