ဦးနှောက်ဒဏ်ရာကို ဖုံးကွယ်ထားခြင်းimage ကို

ကျွန်တော်တို့ရဲ့မစ်ရှင်

Unmasking Brain Injury ၏မစ်ရှင်သည် ဦးနှောက်ထိခိုက်မှုအဖြစ်များကြောင်း သတိပြုမိစေရန်ဖြစ်သည်။ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများအား အသံပေးရန်နှင့် ဦးနှောက်ဒဏ်ရာဖြင့် နေထိုင်ရခြင်းကို အခြားသူများအား ပညာပေးခြင်း၊ ၎င်းတို့၏ ဦးနှောက်ဒဏ်ရာကြောင့် မသန်မစွမ်းနေထိုင်သူများသည် ဂုဏ်သိက္ခာ၊ လေးစားမှု၊ ကရုဏာနှင့် ထိုက်တန်သော ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ လူ့အဖွဲ့အစည်းများတွင် နိုင်ငံသားများအဖြစ် ၎င်းတို့၏တန်ဖိုးကို သက်သေပြရန် အခွင့်အရေးများ ထိုက်တန်ကြောင်း အခြားသူများအား ပြသရန်။