Demaskering av hjerneskadeBilde

Vårt oppdrag

Oppdraget til Unmasking Brain Injury er å fremme bevisstheten om utbredelsen av hjerneskade; å gi overlevende en stemme og midler til å utdanne andre om hvordan det er å leve med en hjerneskade; å vise andre at personer som lever med en funksjonshemming på grunn av sin hjerneskade er som alle andre, fortjener verdighet, respekt, medfølelse og muligheten til å bevise sin verdi som borgere i sine respektive lokalsamfunn.