ਉਪਚਾਰਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ


ਹੰਟਰਸਵਿਲੇ


Hinds' Feet Farm's Therapeutic Riding Program, "Equine Explorers", Hinds' Feet Farm (Huntersville Only) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਾਡੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਲੀਸਨ ਸਪਾਸੌਫ, ਉਸਦੇ ਅਨਮੋਲ ਘੋੜਾ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ।

Equine Explorers ਲੋਗੋ

ਮਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂਬਰ ਘੋੜ-ਸਵਾਰੀ, ਘੋੜ-ਸਵਾਰੀ, ਘੋੜ-ਸਵਾਰੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ:

  • ਸੰਵੇਦੀ ਸੁਚੇਤਤਾ / ਉਤੇਜਨਾ
  • ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
  • ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਰਾਮ
  • ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
  • ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ/ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭਾਵਨਾ
  • ਸੁਧਰਿਆ ਸੰਤੁਲਨ, ਤਾਲਮੇਲ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਟੋਨ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
  • ਸਮਾਜਿਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਘਟਿਆ
  • ਉੱਚਿਤ ਮੂਡ, ਸਵੈ-ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ

ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਥੈਰੇਪਿਊਟਿਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੰਡਸ ਫੀਟ ਫਾਰਮ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਦੱਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਿਕਵਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Equine Explorers ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲੜੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਈਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਹਿੰਡਜ਼ ਫੀਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ।


ਸਵਾਰੀ ਸਟਾਫ

ਸਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰਡ PATH ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਡਿੰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (http://www.pathintl.org/) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਲੀਸਨ ਸਪਾਸੌਫ, ਸਿਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪੂਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ।

ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਉਦਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਡਜ਼ ਫੀਟ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ, ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ!

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਐਲੀਸਨ ਸਪਾਸੌਫ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਦੌਰਾ ਕਰੋ ਵਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਪੰਨਾ