Sangana neHuntersville Intern yedu, Maggie!

 

 

Pandakatanga kupinda muRec Therapy ndakanga ndisingazive kuti chaive chii uye nekuwedzera kwandakadzidza ndiko kwandaiziva kuti ndaive mundima chaiyo, ndinoda zvinhu izvo Rec Therapy inofanira kupa. Ndinofarira kuziva kuti ndinokwanisa kushanda nevanhu vese, uye kuita kuti zvirongwa nemapoka zvienderane nehuwandu hwandiri kushanda navo.

Ndakauya kuHinds' Feet Farm nekirasi yangu yeInterventions. Ndakabva ndangoziva kuti apa ndipo pandaida kuva painternship yangu. Huwandu uhu hwakasiyana nevamwe, vanofanirwa kudzidzazve zvese uye vamwe havazodzoserwe zvese zvizere. Ndinofarira kunzwa nyaya dzavo dzekuti vakakuvara sei muuropi, ndinoda kuziva kuti vanokunda zvisingaite uye vari kufamba mashura. Ndanakidzwa nenguva yangu pano paHFF!

Ini ndinoda boka iri uye ndinovaona mazuva ese. Rimwe remagroup andaifarira kutaura nezvaro isvondo redu rekutanga kuita makenduru, ini nemumwe RT intern takanga tiri mukitchen tichibatsirana nenhengo kugadzira makenduru avo taive nenamo inopisa kwese kwese tichifambisa makenduru aive asati aoma. kwatakatsva uye imwe nhengo ichitiseka, uye isu tichiseka pachedu. Yakanga iri bhodhoro chairo, asi nhengo dzakazvifarira uye ndingati ini ndakanakirwawo nazvo, kungoseka mumwe nemumwe kwaitoda kusvirwa nenamo.

Ini ndinodzidza chimwe chinhu chitsva mazuva ese uye mazuva ese anounza chimwe chinhu chitsva, haumboziva kuti zuva richabata chii. Takava nemazuva akanaka neakaipa, asi hazvina mhosva kuti chii chakaitika zuva rakapfuura ndakamuka ndichida kuuya kuno kuti ndive navo. Ndakaisa mazai angu ese ekudzidzira mubhasiketi reHFF nekuti ndainyatsoziva kuti ndiko kwandaive uye nekutenda kunaka kwandakaita nekuti zvese zvakashanda. Ini ndinosvika kwete kungoshanda pamwe chete neboka rakapusa uye rinokwikwidza renhengo, asi ndinosvika pakushanda nevashandi vakuru, uye imwe RT intern, munhu wese anga akanaka. Ndinotarisira zvatakaronga zvemagroup muna Kubvumbi asi ndisingatarisire zvekuonekana kunzvimbo ino yandaziva uye ndinoida.