Sangana naRea - An Intern muAsheville!

 

Semunhu aigara achitsvaga kurarama muhukama nevamwe, kubatsira avo vanoida, uye kukurudzira mararamiro ane hutano uye anofadza, kuwana Recreational Therapy yaive yakanaka. Ndakakura ndiine shamwari yepamoyo yakazvarwa ine cerebral palsy saka kusanganisira nekureverera kune vakaremara zvaive zvechipiri. Neruremekedzo kuve nechokwadi chekuti vanhu havasi kushandisa mutauro unogumbura uye kuve nechokwadi chekusvikika kwekupinda / zvekushandisa chaive chinhu chandaiita nguva dzose uye ndisingazvizive, nekutendeseka. Izvo zvichitaurwa, ndakakurira munzvimbo yekugamuchirwa, kukura, uye chishuwo chekubatsira. Kuona kuti kurapa kwevaraidzo kwakadii chaizvo kuWestern Carolina kwakandiendesa kumikana yandisina kumbotarisira uye kuti ndinofara kuwana. Semuyenzaniso, kukwanisa kuenda kunzvimbo dzakasiyana siyana dzine vanhu vakasiyana-siyana kuti kwete kungotungamira zviitwa kwavari sekudzidzira, asi kungonyura mune izvo munda waive nezve- vanhu! Izvi ndizvo zvinonyatsoita kuti zvive zvakakosha. 

Ini pachangu ndakasarudza Hinds 'Feet Farm nekuda kwezvikonzero zvakawanda, asi zvakanyanya nekuda kwemhuri kunzwa kwandakasangana nako pandakaenda kubvunzurudzo/kushanya. Ndakabva ndanzwa kudzikama uye kugashira nharaunda pandakashanya kekutanga izvo zvaipa chiedza. Pamusoro pezvo, ndakagamuchira kushanyirwa kunoshamisa kubva kune imwe yenhengo dzakaita kuti ndinzwe ndiri pamba neushamwari hwake uye kubuda pachena. Ndaiziva kuti HFF inzvimbo yandaigona kudzidza zvechokwadi kubva kuvashandi/nhengo kwete chete nezvekukuvara kwehuropi, asi nezvehutungamiriri, kushamwaridzana, uye kuchinjira kunharaunda itsva. 

Iye zvino paHFF, ndichiri kunzwa kudziya kwese pese nhengo dzinosvika uye tinokwanisa kuita hurukuro dzechokwadi uye dzakaita sedzemhuri. Pamusoro pemufaro wakachena watinosangana nawo tese, ndakatodzidza zvakawanda asi ini ndinowanawo kuva neruzivo rwemaoko rwandaishuvira zvikuru mushure medenda. Ndakadzidza zvinhu zvakawanda maererano nekukuvara kwehuropi, asiwo nezve maitiro enjere, kukurudzira kwepfungwa, kugumira (kana kushaikwa kwazvo), uye zvese zvaunofarira! Ndinofarira kunzwa nyaya dzenhengo dzekukuvara kwehuropi hwavo uye mashandisiro avakaita zvakanaka. Ndisati ndanzwa nyaya inopera mukuzvinzwira tsitsi kana kutsvaga tsitsi, asi mashoko anokurudzira uye shuviro yekurarama hupenyu kusvika mukukuvadza kwakazara. Ndine shungu dzekuona zvichaunzwa nevamwe vese vekudzidzira paHinds' Feet Farm, sezvo moyo wangu watozara!