Jawaabta CVEIDXeerarka caabuqa ee soo socda ayaa jira si aan xubnahayaga iyo shaqaalahayaga u ilaalino badbaadada:

 • Maaskaradu waa loo baahan yahay halka mid ka mid ah dhismayaashayada.

 • Ugu horrayn, haddii shaqaaluhu buko ama aanu caafimaad qabin, waa inay joogaan guriga iyo ogaysii kormeerahooda. Haddii calaamaduhu soo baxaan inta lagu jiro shaqada, kormeeraha waa in la ogeysiiyaa.
 • Kahor inta shaqaaluhu bilaabin shaqada, xubin kale ayaa qaadan doonta oo diiwaan gelin doona heerkulka shaqaalaha.
 • Heerkulka xubnaha waa in la qaataa maalin kasta.
 • Dhammaan xirmooyinka B/P iyo heerkulbeegyada waa in la nadiifiyaa ka dib isticmaal kasta.
 • Dhammaan shaqaaluhu waa inay gacmahooda dhaqaan marka ay soo galayaan guriga oo ay sii wadaan dadaallada nadaafadda (gacmaha dhaqida, isticmaalka gacmo- nadiifiyaha iyo galoofyada) maalinta oo dhan. Gacmaha waa in la dhaqaa ka hor iyo ka dib marka la iska bixiyo galoofyada.
 • Dhammaan sagxadaha adag (qalabka albaabbada, furayaasha nalka, miisaska miiska, maacadaha, baararka, miisaska, jiidashada medcart iyo furayaasha furayaasha, kiiboodhka kumbuyuutarka iyo jiirka, taleefoonnada gaarka ah iyo kuwa ganacsiga, iwm) waa in la tirtiraa/nadiifiyo ugu yaraan laba jeer maalintii.
 • Dhammaan weelasha wax lagu cuno (saacadaha, fargeetada, mindiyaha, iwm) waa in lagu nadiifiyaa makiinada weelka dhaqda oo aan gacanta lagu dhaqin.
 • Dhammaan dharka dharka waa in lagu dhaqaa wareegga biyaha kulul.
 • Kuraasta curyaamiinta waa in la tirtiraa/nadiifinayaa saacadaha habeenkii habeen kasta.
 • Ilaali 6 fuudh inta u dhaxaysa xubnaha mar kasta oo ilaali masaafada isku mid ah ee u dhaxaysa shaqaalaha marka aanad daryeelayn xubnaha.
 • Booqasho looma ogola gudaha guryaha marka laga reebo turjubaano la ansixiyay iyo kalkaalisada ML. Marka labadan qof midkood uu soo galo guriga, shaqaaluhu waxay qaadan doonaan oo diiwaangelin doonaan heerkulkooda. Haddii qandho jirto, qofka looma ogolaan doono inuu galo.
 • Ma jiro qof geyn ah oo loo Ogolaaday Guryaha Guddaha (rarmaajooyinka farmashiyaha, cunto geynta, iwm). Dhammaan waa in lagu kulmo albaabka oo wax kala iibsigu waa inuu ka dhacaa dibadda.
 • Hawo Cusub Ayaa Dhammaanteen U Wanaagsan! Ilaa inta heerkulka ka baxsan uu khafiif yahay, shaqaaluhu waxay ka faa'iidaysan doonaan fursadaha si ay xubnaha dibadda ugu soo baxaan (u lugeeyaan agagaarka jaamacadda, fadhiiso balbalada, iwm.)
 • DHAMMAAN shaqaaluhu waa inay isla taxaddar isku mid ah ka qaataan Beerta cagaha Hinds' ee looga baahan yahay halka ay joogaan.

Taxaddaradaasi waa lagama maarmaanka ah si loo xakameeyo fiditaanka caabuqa.

Si aad wax badan uga barato sida nafta looga ilaaliyo faafitaanka coronavirus booqo bogga CDC.