Nalasoo


Deeq kastaa way caawisaa!

 
Haddii aad doorbidayso inaad boostada ku soo dirto deeq, fadlan ciwaan ku soo dir:

Beerta cagaha Hinds
PO Box 2842
Huntersville, NC 28070

Samee A
Mid ka mid ah Time
Deeq


Alaabaha Farsamada
Barnaamijka Maalinta
$ 10 / bishii


Maaskaro loogu talagalay Mashruuca Dhaawaca Maskaxda oo aan qarinayn
$ 20 / bishii
Quudi Xoolahayaga
muddo 6 Bilood ah
$ 50 / bishii


Sanduuqa Awqaafta ee
Xubnaha aan la maalgelin
$ 100 / bishii