Demaskimi i lëndimit të truritImazh

Misioni ynë

Misioni i "Demasking Brain Injury" është të promovojë ndërgjegjësimin për prevalencën e dëmtimit të trurit; për t'u dhënë të mbijetuarve një zë dhe mjete për të edukuar të tjerët se si është të jetosh me një dëmtim të trurit; për t'u treguar të tjerëve se personat që jetojnë me aftësi të kufizuara për shkak të dëmtimit të trurit janë si kushdo tjetër, meritojnë dinjitet, respekt, dhembshuri dhe mundësinë për të provuar vlerën e tyre si qytetarë në komunitetet e tyre përkatëse.