మా బోర్డు


బోర్డు డైరెక్టర్లుబెన్ బారీ
ఆర్కిటెక్ట్, మిల్లిగాన్ ఆర్కిటెక్చర్

డాక్టర్ అలెన్ డాబ్సన్
కుటుంబ వైద్యుడు

లోరీ గోజియన్
ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, ఇన్‌రీచ్

కరెన్ కీటింగ్
రిసోర్స్ కోఆర్డినేటర్, BIANC

అలాన్ మెక్‌డొనాల్డ్
సర్వైవర్ కుటుంబ సభ్యుడు

కెవిన్ మోరన్
సీనియర్ VP, అండోవర్ గ్రూప్ - UBS ప్రైవేట్ వెల్త్

మార్క్ రెడ్డింగ్
న్యూరోసర్జన్, నోవాంట్ హెల్త్

హంటర్ రోడ్డే
చాప్లిన్, నోవాంట్ హెల్త్

క్రిస్టియన్ వెర్నర్

అధ్యక్షుడు, వెండెల్ ఆగస్ట్ ఫోర్జ్