บริจาค


ทุกการบริจาคช่วยได้!

 
หากท่านต้องการบริจาคทางไปรษณีย์ กรุณาส่งที่อยู่มาที่:

ฟาร์ม Hinds' Feet
PO Box 2842
Huntersville, NC 28070

ทำ
อีกครั้งหนึ่ง
การบริจาค


อุปกรณ์หัตถกรรมสำหรับ
โปรแกรมวัน
$ 10 / เดือน


โครงการหน้ากากเปิดโปงการบาดเจ็บของสมอง
$ 20 / เดือน
ให้อาหารสัตว์ของเรา
สำหรับ 6 เดือน
$ 50 / เดือน


กองทุนบำเหน็จบำนาญเพื่อ
สมาชิกไม่ได้รับทุน
$ 100 / เดือน