mag-abuloy


Bawat Donasyon ay Nakakatulong!

 
Kung mas gusto mong magpadala ng donasyon sa koreo, mangyaring mag-address sa:

Hind' Feet Farm
PO Box 2842
Huntersville, NC 28070

Gumawa ng
Isang Oras
Donasyon


Crafting Supplies Para sa
Programa sa Araw
$ 10 / buwan


Mask para sa Unmasking Brain Injury Project
$ 20 / buwan
Pakanin ang Aming mga Hayop
para sa 6 Months
$ 50 / buwan


Endowment Fund para sa
Mga Hindi Pinondohan na Miyembro
$ 100 / buwan