Ang aming Lupon


LUPON NG MGA DIREKTORLaktawan ang mga Adams
Wealth Manager/Consultant

Ben Barry
Arkitekto, Arkitektura ng Milligan

Marty Foil
Chairman ng Lupon ng

Karen Keating
Magulang at Tagapagtanggol

Judy Kinnally
Ang Cognitive Tx Solutions, Inc.
Alan McDonald
Miyembro ng Pamilya ng Survivor
Kevin Moran
Senior VP, Andover Group - UBS Private Wealth
Mark Redding
Neurosurgeon, Novant Health
Hunter Roddey
Chaplain, Novant Health


Christian Werner
Presidente, Wendell August Forge