Aming staff


MGA KAWANI NG ADMINISTRATIBBeth Callahan

Executive Director
bcallahan@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 22 x


Zach Fandl

Operasyon Coordinator
zfandl@hindsfeetfarm.org


Kathy McAlear

Accounting
kmcalear@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 18 x

Amanda Mewborn

Direktor ng Pag-unlad at HR
amewborn@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 12 x


Sandra Winslow

Pang-ugnay na Associate
swinslow@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 19 x


MGA KAWANI NG PROGRAMALuwalhati Evuka

Residential Coordinator
gevuka@hindsfeetfarm.org

Janet Guptill

Day Program Coordinator – Asheville
jguptill@hindsfeetfarm.org

Cheryl Morton

Koordineytor sa Pangangalaga ng Nars
cmorton@hindsfeetfarm.org


Erica Rawls

Direktor ng Programa sa Araw - Asheville
erawls@hindsfeetfarm.org


Chelsea Willis

Day Program Coordinator - Huntersville
cwillis@hindsfeetfarm.org


Alison Spasoff

Direktor ng Programa sa Araw - Huntersville
aspasoff@hindsfeetfarm.org