Pag-unmask ng Pinsala sa UtakImahen

Ang aming Mission

Ang misyon ng Unmasking Brain Injury ay upang itaguyod ang kamalayan sa pagkalat ng pinsala sa utak; upang bigyan ang mga nakaligtas ng boses at ang paraan upang turuan ang iba kung ano ang pakiramdam ng mamuhay na may pinsala sa utak; upang ipakita sa iba na ang mga taong nabubuhay na may kapansanan dahil sa kanilang pinsala sa utak ay katulad ng iba, karapat-dapat sa dignidad, paggalang, pakikiramay at pagkakataon na patunayan ang kanilang halaga bilang mga mamamayan sa kani-kanilang komunidad.