Miya shikastlanishini ochishsurat

bizning missiyasi

Miya shikastlanishining niqobini ochish vazifasi miya shikastlanishining tarqalishi haqida xabardorlikni oshirishdan iborat; omon qolganlarga ovoz berish va boshqalarga miya jarohati bilan yashash qanday ekanligini o'rgatish uchun vositalarni berish; bosh miya jarohati tufayli nogiron yashovchi shaxslar boshqalarga o‘xshab qadr-qimmat, hurmat, hamdardlik va o‘z jamiyatlarida o‘z qadr-qimmatini isbotlash imkoniyatiga loyiq ekanligini boshqalarga ko‘rsatish.