Đội ngũ nhân viên


NHÂN VIÊN QUẢN LÝBeth Callahan

Giám đốc Dịch vụ Thành viên
bcallahan@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 x 22


Martin B. Lá III

Giám đốc điều hành
mfoil@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 x 14


Kathy McAear

Kế toán
kmcalear@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 x 18

Amanda Mewborn

Giám đốc Phát triển và Nhân sự
amewborn@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 x 12

Marsha Phillips

Quản trị viên Tuân thủ
mphillips@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 x 19NHÂN VIÊN CHƯƠNG TRÌNHvinh quang evuka

Điều phối viên Khu dân cư
gevuka@hindsfeetfarm.org

Charlene Gabree

Điều phối viên Y tế và Sức khỏe
cgabree@hindsfeetfarm.org

Janet Guptill

Điều phối viên Chương trình Ngày - Asheville
jguptill@hindsfeetfarm.org


Janeya Laws

Residential Activities Specialist
jlaws@hindsfeetfarm.org


Brittany Turney

Điều phối viên Y tế Đồng minh
burtney@hindsfeetfarm.org


Erica Rawls

Day Program Director - Asheville
erawls@hindsfeetfarm.orgAlison Spasoff

Giám đốc Chương trình Ngày - Huntersville
aspasoff@hindsfeetfarm.org


Chelsea Willis

Điều phối viên Chương trình Ngày - Huntersville
cwillis@hindsfeetfarm.org