Tiết lộ chấn thương nãoHình ảnh

Sứ mệnh

Nhiệm vụ của Tiết lộ Chấn thương Não là nâng cao nhận thức về sự phổ biến của chấn thương sọ não; để cho những người sống sót có tiếng nói và phương tiện để giáo dục những người khác về cuộc sống với chấn thương não là như thế nào; để cho người khác thấy rằng những người bị khuyết tật do chấn thương sọ não cũng giống như bất kỳ ai khác, xứng đáng có phẩm giá, sự tôn trọng, lòng trắc ẩn và cơ hội để chứng minh giá trị của họ với tư cách là công dân trong cộng đồng tương ứng của họ.